Υπευνθύμιση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 10/09/2019 - 10:00 έως Τετ, 11/09/2019 - 09:55

Ο Δήμος Λαμιέων στα πλαίσια του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος πρώτο) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας εργαζομένων και άλλες διατάξεις»

ΥΠΕΝΘΙΜΙΖΕΙ τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.