Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πουγκακιώτη
Όνομα: 
Ιφιγένεια - Δήμητρα
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51096
Φαξ: 
22313-51044
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης