Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Γκίκας
Όνομα: 
Χρήστος
Διεύθυνση: 
Σφαγεία (θέση Μαυρομαντήλα-Αγία Παρασκευή)
Τηλέφωνο: 
22310-30308
22313-51075
Φαξ: 
22310-30308
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων