Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σταματάκος
Όνομα: 
Αθανάσιος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51043
22313-51065
Φαξ: 
22313-51064
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης