Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Γραμματίκα
Όνομα: 
Ειρήνη
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51014
Φαξ: 
22313-51027
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού