Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σκαρμούτσος
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: 
Λιανοκλάδι
Τηλέφωνο: 
22313-51098
Φαξ: 
22310-79359
Θέση: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου
Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου