Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Γκόλφη
Όνομα: 
Μαρία
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Παύλιανη
Τηλέφωνο: 
22313-51032
Φαξ: 
22310-34361
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Ληξιαρχείου
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Παύλιανης
Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου