Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Αγγελή
Όνομα: 
Ευαγγελία
Διεύθυνση: 
Ανιάνων 6
Τηλέφωνο: 
22310-46887
Φαξ: 
22310-46891
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης <<Αλέκος Κοντόπουλος>>