Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Τσαούσης
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51057
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διευθυντής