Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Τσίρκα
Όνομα: 
Ελένη
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22310-67201
Φαξ: 
22310-39270
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Β (ΚΕΠ 0133)
Αν. Προϊσταμένη