Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Αρβανίτη
Όνομα: 
Δήμητρα
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 11
Τηλέφωνο: 
22310-66160
22310-66161
22313-50014
Φαξ: 
22310-66330
22310-26628
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)
Προϊσταμένη