Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ανδρεάκη
Όνομα: 
Στυλιανή
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 11
Τηλέφωνο: 
22313-50022
Φαξ: 
22310-66330
22310-26628
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης