Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ξηρομερίτη
Όνομα: 
Μαρία
Διεύθυνση: 
Τέρμα Αναπαύσεως
Τηλέφωνο: 
22310-34730
Φαξ: 
22310-34730
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων