Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ακριτίδου
Όνομα: 
Κυριακή
Διεύθυνση: 
Σταυρός (Η' Παιδικός Σταθμός)
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών