Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Λαίτσα
Όνομα: 
Βασιλική
Διεύθυνση: 
Φλεμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51069
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Αν. Προϊσταμένη