Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Χατζηγιάννη
Όνομα: 
Αποστολία
Διεύθυνση: 
Αινιάνων 6
Τηλέφωνο: 
22310-46887
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού