Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Παπαευθυμίου
Όνομα: 
Ευφυμία
Διεύθυνση: 
Ανιάνων 6
Τηλέφωνο: 
22310-46887
Φαξ: 
22310-46891
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Αν. Προϊσταμένη