Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καρπέτα
Όνομα: 
Σταυρούλα
Διεύθυνση: 
Τέρμα Αναπαύσεως
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων