Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καυκούλας
Όνομα: 
Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Τέρμα Αναπαύσεως
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων