Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πατρινός
Όνομα: 
Φώτης
Όνομα Πατρός: 
Δημήτριος
Τηλέφωνο: 
22313-51033
Φαξ: 
22313-51033
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης