Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πούλιου
Όνομα: 
Ανδρονίκη
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51028
Φαξ: 
22313-51027
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού