Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Παπαευθυμίου
Όνομα: 
Αμαλία - Αικατερίνη
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51063
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού