Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Παπαμάρκου
Όνομα: 
Μαρία
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51051
Φαξ: 
22313-51074
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης