Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Βαργιανίτη
Όνομα: 
Ευσταθία
Διεύθυνση: 
Αντιγόνης 2
Τηλέφωνο: 
22310-22611
Φαξ: 
22310-22611
Θέση: 
Δήμαρχος κος. Καραΐσκος Ευθύμιος
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ.
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης