Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σαϊτης
Όνομα: 
Φώτιος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-22202
Φαξ: 
22310-44750
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Κίνησης - Συντήρησης Οχημάτων