Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Βελάι
Όνομα: 
Ντενάντα
Τηλέφωνο: 
22310 66016
Φαξ: 
22310 66016
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Κοινωνικών Δομών - Εθελοντισμού