Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ράπτη
Όνομα: 
Ευαγγελία
Όνομα Πατρός: 
Νικόλαος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51527
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης