Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μαντάς
Όνομα: 
Δημήτριος
Όνομα Πατρός: 
Παρασκευάς
Διεύθυνση: 
Υψηλάντου 10
Τηλέφωνο: 
22310-21882
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Φιλαρμονικής
Υπεύθυνος Γραφείου