Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καραδήμα
Όνομα: 
Ελένη-Μαρία
Όνομα Πατρός: 
Ηλίας
Διεύθυνση: 
Υψηλάντη 24
Τηλέφωνο: 
22310-33225
22310-32215
Φαξ: 
22310-32215
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου