Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μαντέ
Όνομα: 
Μαρία
Όνομα Πατρός: 
Νικόλαος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51005
Φαξ: 
22313-51005
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού