Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Συράκης
Όνομα: 
Ιωάννης
Όνομα Πατρός: 
Βασίλειος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51018
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης