Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καραστέργιος
Όνομα: 
Σωτήριος
Όνομα Πατρός: 
Νικόλαος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας