Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Δημητρίου
Όνομα: 
Κωνσταντία
Όνομα Πατρός: 
Ευθύμιος
Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Καθαριότητας