Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πετροπούλου
Όνομα: 
Πατρούλα
Όνομα Πατρός: 
Αριστείδης
Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Καθαριότητας