Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Στριφτάρας
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Όνομα Πατρός: 
Δημήτριος
Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Κίνησης - Συντήρησης Οχημάτων
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας