Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Αντωνίου
Όνομα: 
Μαρία
Όνομα Πατρός: 
Ιωάννης
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης