Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καρέλη
Όνομα: 
Αλεξάνδρα
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης