Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Λαθύρη
Όνομα: 
Βασιλική
Όνομα Πατρός: 
Θωμάς
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης