Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μαλισόβα
Όνομα: 
Σοφία
Όνομα Πατρός: 
Ηλίας
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης