Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Οικονόμου-Σούγκου
Όνομα: 
Ιουλία
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης