Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σκούρα
Όνομα: 
Ειρήνη
Όνομα Πατρός: 
Δημήτριος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης