Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σταθοπούλου
Όνομα: 
Παναγιώτα
Όνομα Πατρός: 
Γεώργιος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης