Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Τζουβάρα
Όνομα: 
Ευαγγελία
Όνομα Πατρός: 
Βάϊος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης