Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μπούρα
Όνομα: 
Ευσταθία
Διεύθυνση: 
Καλύβα Μπακογιάννη 6 (Λαογραφικό Μουσείο)
Τηλέφωνο: 
22310-37832
Φαξ: 
22310-37832
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού