Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καταραχιά
Όνομα: 
Γεωργία
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22310-67413
Φαξ: 
22310-67413
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού