Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ακρίβος
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Όνομα Πατρός: 
Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Ανθήλη, Σταυρός, Ροδίτσα
Τηλέφωνο: 
22310-93245 (Ανθήλη)
22310-61391 (Σταυρός)
22310-21453 (Ροδίτσα)
Φαξ: 
22310-93245 (Ανθήλη)
22310-61391 (Σταυρός)
Θέση: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες