Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Γκαραβέλος
Όνομα: 
Ιωάννης
Όνομα Πατρός: 
Δημήτριος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας