Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Δημητρόπουλος
Όνομα: 
Ιωάννης
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51544
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Γραφείο Γραμματείας