Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Καναπίτσα
Όνομα: 
Χριστίνα
Όνομα Πατρός: 
Νικόλαος
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51028
Φαξ: 
22313-51027
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού