Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Κολοβός
Όνομα: 
Ιωάννης
Όνομα Πατρός: 
Ανάργυρος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων